Leta i den här bloggen

2016-05-16

Dagens Nyheter, kronkursförsvaret och "eftervården"

Under hösten 1985 övertygades finansminister Kjell-Olof Feldt (S) om att tiden var mogen för myndigheterna att slopa utlåningsrestriktionerna inom det svenska banksystemet. I november samma år fick Riksbanken grönt ljus. Krediterna släpptes fria och en stor uppdämd hunger på lån kunde plötsligt stillas.

Den nödvändiga eftervården av avregleringen uteblev dock. 

Och några år senare hade Sverige en jättelik fastighetskrasch och en bankkris på halsen.

DN-ledare 15 maj 2016
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/ransonering-ar-fel-vag/

Talet om eftervården är trams.
Den enda eftervård som skulle ha fungerat hade varit att låta kronan flyta.

Men det vill inte DN erkänna ens nu. Det skulle ju betyda att de erkände att de hade fel då, om kronkursförsvaret, och fel senare och nu, om EMU. 
Euron är ju den ultimata fasta växelkursen, tänkt att vara för evigt.

- Centralbanken kan styra en av tre variabler: inflationstakt, ränta, eller växelkurs - men endast en av dessa tre.

Nils-Eric Sandberg i DN 2000-04-28

Detta har NES med sin sedvanliga envishet upprepat i decennier. Men Feldt, Bildt & Co. verkar inte ha lyssnat. Därav det lika tappra som misslyckade kronförsvaret. Därav den svenska ekonomins uppgång och fall.

DN borde i alla fall vara lika kunnig som Ingvar Carlsson.

Ingvar Carlsson om kronkursförsvaret 1992:

- I efterhand står det klart vad läget egentligen krävde. Det fanns en snabb och effektiv åtgärd som i tid hade kunnat få läget under kontroll. Jag anser att den fasta växelkursen borde ha släppts och följts av en kraftig räntehöjning.

Källa: Ingvar Carlsson, Så tänkte jag Hjalmarsson & Högberg 2003


1985 avreglerade Feldt finansmarknaden
Det misstag vi gjorde var att inte släppa valutan samtidigt 
Vi trodde dessutom att bankerna skulle vara redo för att leva i en fri marknadsmiljö, men det var de inte
Kjell-Olof Feldt intervjuad om sin nya bok "En kritisk betraktelse av social­demokratins seger och kris", Albert Bonniers förlag
Dagens Industri 21 april 2012


Inga kommentarer: