Tommy Möller: Har makten rum för självständiga politiker?

 Redan i partipolitikens begynnelse oroade man sig för vad ”partiväldet” skulle innebära för svenskt beslutsfattande. Men även om de hårda partilinjerna ofta ifrågasatts har de blivit kvar – och gett oss en ovanligt stabil politik. Med initiativ som Folklistan kan det dock vara på väg att förändras.

Det som framhålls som motiv till Folklistans bildande och det som ytterst förenar toppkandidaterna är därför bedömningen att åsiktspluralism och hög takhöjd är ett centralt värde; ingen ska bli tilltufsad av ledningen eller kolleger för att vederbörande råkar ha en avvikande uppfattning. 

Diskussionen om partiernas fåtalsvälde är inte ny. Redan när det moderna partiväsendet växte fram i början av förra århundradet fanns en utbredd oro i konservativa kretsar för vad ”partiväldet” skulle innebära för beslutsfattandet i de parlamentariska församlingarna.

Tommy Möller SvD 29 maj 2024

https://www.svd.se/a/3MjB90/har-makten-rum-for-sjalvstandiga-politiker


”I det avseendet skiljer sig inte den politiska arbetsmarknaden från den civila”, skriver den för tidigt bortgångne journalisten Anders Isaksson i sin närmast klassiska bok från 2002, ”Den politiska adeln” (Wahlström & Widstrand). 

Enligt Isaksson är skillnaden mellan näringslivet och politiken att näringslivet inte hymlar med att relationer och personligt förtroende också kan vara en merit, medan politiken fortfarande försöker upprätthålla bilden av att alla är lika kvalificerade för ett ämbete, så länge de har samma formella meriter i sitt cv.

https://englundmacro.blogspot.com/2024/04/vilken-fore-detta-moderat-partiledare.html


Sätt gränser för EU

https://folklistan.se/

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Röd Öppning - Red Opening

Niklas Ekdal, bunkergängets apologet

Swedbank: Svagare krona krävs för att nå inflationsmålet