Vilken före detta moderat partiledare går det sämst för?

För några veckor sedan hade svaret tveklöst varit Fredrik Reinfeldt. Att ett agerande inte motsvarar lagens definition på vänskapskorruption, innebär som bekant att det ändå kan vara både oklokt och olämpligt. 

Arbetsbeskrivningen för den nyinrättade tjänsten är närmast Strindbergsk: ”Uppdraget har ytterligare fokus på strategisk utveckling av verksamheten och samordning av dess processer.”

Som Expressens politiske kommentator Viktor Barth-Kron lakoniskt sammanfattade de gåtfullt formulerade arbetsuppgifterna: ”Det här var inte vad Axel Oxenstierna tänkte sig.” 

”I det avseendet skiljer sig inte den politiska arbetsmarknaden från den civila”, skriver den för tidigt bortgångne journalisten Anders Isaksson i sin närmast klassiska bok från 2002, ”Den politiska adeln” (Wahlström & Widstrand). 

Enligt Isaksson är skillnaden mellan näringslivet och politiken att näringslivet inte hymlar med att relationer och personligt förtroende också kan vara en merit, medan politiken fortfarande försöker upprätthålla bilden av att alla är lika kvalificerade för ett ämbete, så länge de har samma formella meriter i sitt cv.I Isakssons bok framstår regeringen Carlsson som en maffialedning vars underhuggare i myndigheterna skänks nåd om de är tillräckligt lojala.

Det skapades en ljusskygg atmosfär där man sökte den rätta sanningen snarare än den sanna. På så sätt kunde regeringsmedlemmar och myndighetschefer dras med i den bisarra sekt kring PKK-spåret som Ebbe var karismatisk ledare för.

När ligan sprängdes tog de inblandade avstånd från Ebbe. Plötsligt var han inte längre en nära vän med ett viktigt uppdrag utan en hund som ännu inte blivit rumsren.

Johannes Forsberg, Expressens ledarsida 16/5 2007
Den politiska pappslöjden 

Anders Isaksson i Dagens Industri 2000-05-12

om Fastighetsbeskattningskommitténs slutbetänkande (SOU 2000:34)Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Röd Öppning - Red Opening

Niklas Ekdal, bunkergängets apologet

Tickande bomben i Heimstaden AB