Nischbanken Norion, tidigare Collector - RE: Kanske skulle kraven på att bli bank skärpas.

Norion ser en stabil utveckling i nyutlåningen inom fastighetsverksamheten 

Inom privatsegmentet ökade låneboken med 130 miljoner, i linje med bolagets förväntningar.

”Vi är ödmjuka inför framtiden men har samtidigt goda förhoppningar om en mer positiv utveckling senare under året”, skriver Vd Martin Nossman.

Felicia Åkerman DI 23 april 2024

https://www.di.se/live/battre-resultat-och-intakter-an-vantat-fran-norion/


Genom att köpa Oscar Properties fastigheter för 2,2 miljarder kronor räddar Erik Selin en fordran som Norion Bank har på fastighetsportföljen, enligt uppgift till Di.

För Oscar Properties, som hade fastigheterna bokförda till 3 miljarder kronor, ser läget fortsatt mörkt ut.

Torbjörn Isacson DI 15 januari 2024


"Norion Bank arbetar för en hållbar morgondag. Vårt hållbarhetsarbete utgår från fokusområdena Affärsmässighet, Engagemang och Omtanke."

https://englundmacro.blogspot.com/2024/01/skambud.html


Oscar Properties har efter upprättande av en kontrollbalansräkning konstaterat att mer än hälften av aktiekapitalet är förbrukat.

Bolaget kommer kalla till en extra bolagsstämma inom kort. Där väntar omröstning om likvidation av bolaget.

DI 22 april 2024, 20:25

https://www.di.se/live/oscar-properties-har-forbrukat-mer-an-halften-av-kapitalet/

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Röd Öppning - Red Opening

Niklas Ekdal, bunkergängets apologet

Swedbank: Svagare krona krävs för att nå inflationsmålet