Gina Gustavsson, Carl-Johan Westholm, John Stuart Mill och Isaiah Berlin

Gina Gustavsson är docent i statskunskap och fristående kolumnist i Dagens Nyheter: Att liberaler skulle vara optimister är ett stort missförstånd.

Många av de senaste 200 årens viktigaste liberaler var deprimerade pessimister. Det räcker att läsa om personer som John Stuart Mill och Isaiah Berlin

Den senaste SOM-undersökningen visar att hela 75 procent av Sveriges befolkning anser att utvecklingen i landet är på väg åt fel håll. 

Germaine de Staël (mer känd som Madame de Staël) drev en viktig salong i Paris kring sekelskiftet 1800

Mills moderna arvtagare, Oxfordfilosofen Isaiah Berlin. Som barn bevittnade han februarirevolutionen 1917 i det nuvarande Sankt Petersburg. Hans familj sympatiserade med revolutionens sak. 

Men det som gjorde starkast intryck på 7-åringen var en lynchmobb som han såg skoningslöst ge sig på en ensam polis. Berlins antiutopiska liberalism sporrades sedan livet ut av hans rädsla för denna ”den mänskliga vargflocken i fullt språng efter sitt offer”.

Dessa liberalismens portalgestalter hade själva känt inpå bara livet vilka gruppdjur vi alla är.  

Därför var inga av dem klassiska liberaler i den bemärkelsen att de trodde att människor kommer blomstra så länge staten lämnar dem ifred. Inte heller hade de någon yster tilltro till ny teknik. Eller någon förhoppning om att våra psyken styrs av ren rationalitet.

I dag hade de förmodligen varit mycket oroliga för sociala mediers makt över tanken och känslorna.

 ”Fullständig frihet för vargarna innebär döden för lammen”, som Berlin formulerade saken.

Gina Gustavsson är docent i statskunskap och fristående kolumnist i Dagens Nyheter.

DN 23 april 2024

https://www.dn.se/ledare/gina-gustavsson-att-liberaler-skulle-vara-optimister-ar-ett-stort-missforstand/


Carl-Johan Westholm, Timbro och skandalen med Gina Gustavsson

 Timbro anordnade i dag, den 25 oktober 2022, ett minnesseminarium tll Carl-Johan Westholms ära.

Carl-Johan Westholm disputerade 1976 i statskunskap i Uppsala på avhandlingen »Ratio och universalitet. John Stuart Mill och dagens demokratidebatt.« 

Seminariet inleddes av Gina Gustavsson. Hennes anförande handlade till 90 procent om hennes egen bok, Det Öppna Sinnelaget - Och Dess Fiender. 

Någon frågade henne om vad som varit speciellt i Carl-Johan Westholms doktorsavhandling.

Hon svarade att det visste hon inte, för hon hade inte haft tid att läsa boken.

Det hade väl varit passande att ha gjort det när man har accepterat att bli inledningstalare vid ett minnesseminarium för Carl-Johan Westholm.

https://englundmacro.blogspot.com/2022/10/carl-johan-westholm-timbro-och.html


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Röd Öppning - Red Opening

Niklas Ekdal, bunkergängets apologet

Swedbank: Svagare krona krävs för att nå inflationsmålet