Annika Ström Melin: pedantisk svensk tillämpning av gemensamma EU-regler

 
EU:s direktiv innehåller för det mesta rätt allmänna principer eller mål som medlemsländerna förväntas följa, men regelverket gäller inte direkt utan ska förvandlas till nationell lag. 

Det finns alltså stora möjligheter för ett medlemsland att anpassa bestämmelserna till nationella förhållanden, men Sverige låter alltför ofta bli att utreda konsekvenserna av kommande direktiv och besluta om en rimlig tillämpning. 

I stället är svenska paragrafryttare ofta övernitiska i sin tolkning.

Efter snart 30 år som medlem i EU är vårt land fortfarande obegripligt uselt på att i tid utreda följderna och försöka påverka utformningen av EU:s regelverk. Sverige måste bli ett mer aktiv medlemsland i alla led och sluta övertolka unionens direktiv. 

Annika Ström Melin DN 26 april 2024


Dagens EU, konstaterar Annika Ström Melin, kan inte förstås utan hänvisning till Monnets personlighet

https://englundmacro.blogspot.com/2023/12/dagens-eu-konstaterar-annika-strom.htmlKommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Röd Öppning - Red Opening

Niklas Ekdal, bunkergängets apologet

Swedbank: Svagare krona krävs för att nå inflationsmålet