Leta i den här bloggen

2023-03-14

Vår ekonomiska och monetära union


De största framstegen görs ofta i tider av stora utmaningar. Detta stämmer särskilt väl in på utvecklingen av vår ekonomiska och monetära union.

För att ge länderna möjlighet att hantera de enorma ekonomiska och sociala utmaningar som covid-19-pandemin och Rysslands krig i Ukraina har medfört, har EU tillfälligt lättat på sina finanspolitiska regler. Det har visat sig fungera. 

Läget i statsfinanserna, utmaningarna och de ekonomiska utsikterna varierar kraftigt mellan de 27 EU-länderna. Det är varken optimalt eller välkommet att alla länder ska ha samma mål eller hålla samma takt i sin finanspolitiska anpassning. I det nya regelverket tar vi hänsyn till ländernas statsskuldsnivå när vi föreslår en lämplig kurs för deras finanspolitiska anpassning.

EU-länderna bör själva, inom ramen för tydliga och transparenta EU-regler, utforma sina egna finanspolitiska och ekonomiska strategier på medellång sikt för att säkra en hållbar skuldsättning. 

Slutligen måste vi se till att reglerna följs. 

Maarten Verwey, generaldirektör för Europeiska kommissionens generaldirektorat för ekonomi och finans DI14 mars 2023

https://www.di.se/debatt/debatt-eu-s-finanspolitiska-regler-ska-anpassas-till-framtida-utmaningar/


Flaggan och hymnen är faktiskt inte officiella EU-symboler

När fransmän och holländare hade röstat nej till det som skulle bli en Konstitution enligt amerikansk förebild slopades flaggan och hymnen i det som i panik gjordes om till ett fördrag i Nice.

http://www.nejtillemu.com/flageurach.htm


EU prepares to reform its fiscal rules, informally known as the stability and growth pact

Martin Sandbu  FT 25 Septembr 2022

https://englundmacro.blogspot.com/2022/09/eu-prepares-to-reform-its-fiscal-rules.html


Inga kommentarer: