Leta i den här bloggen

2023-03-16

Fastighetsbolagen måste snart refinansiera lån på hundratals miljarder kronor

 ”Bankerna kommer inte att finansiera allt”, varnar Moody’s.

Det rör sig om 120 miljarder kronor i år och ytterligare 160 miljarder kronor nästa år.

– Vi tror inte att de nordiska bankerna kommer att ta allt detta. Bankerna har redan 17 procent av sin nettoutlåning inom kommersiella fastigheter.

Från att ha lånat nästan gratis kostar det nu fastighetsbolagen 5 procent i bankränta, och ännu mycket mer om ett fastighetsbolag försöker ge ut obligationer, något som i det här läget är mycket svårt.

Johan Hellekant SvD 16 mars 2023

https://www.svd.se/a/dwG1bq/bankkrisen-i-usa-kan-drabba-svenska-fastighetsbolag


Moody's sänkte häromveckan fastighetsbolaget Balders 

kreditbetyg till ”non-investment grade”, ibland kallat skräpstatus. (Junk) Fastighetsbolagets komplexa organisationsstruktur med stora delägarskap var en viktig orsak.  

Fastighetssektorns investeringar i andra fastighetsbolag har svällt till 90 miljarder kronor. 

Magnus Dagel DI 15 mars 2023

https://www.di.se/analys/dags-for-fastighetsbolagen-att-salja-varandra/


Många av de svenska börsnoterade fastighetsbolagen är högt belånade

”Det råder inga tvivel om att det finns viss osäkerhet kring hur fastighetsbolaget ska finansiera sig. ”

https://englundmacro.blogspot.com/2023/01/manga-av-de-svenska-borsnoterade.html
Inga kommentarer: