Leta i den här bloggen

2023-03-16

Kriserna har svetsat oss samman. Gunnar Hökmark hyllar EU och euron

Så har vi tjugo år efter folkomröstningen fått en ny debatt om euron.

Kronans försvagning är ett allt mer akut problem för svensk ekonomi och svenskt näringsliv. 

Kriserna har svetsat oss samman och skapat en ny verklighet. Den inre marknaden är vår gemensamma hemmamarknad. Den omfattar nu telekom, energi och inte minst de finansiella marknaderna. 

Dessa förändringar hade knappast kunnat genomföras utan den gemensamma valutan som bas. 

 Unionen fortsätter att utvidgas och länderna i Baltikum, Central- och Östeuropa och på Balkan samt Medelhavets önationer skapar en ny kontinentaleuropeisk normalitet.

Gunnar Hökmark DI 16 mars 2026

https://www.di.se/debatt/debatt-krona-eller-euro-20-ar-senare-ar-varlden-forandrad/

Gunnar Hökmark är ordförande i tankesmedjan Frivärld och tidigare Europaparlamentariker


Inga kommentarer: