Claes-Henric Siven En (snabb)resa genom nationalekonomins historia

 Adam Smith vars Wealth of Nations kom 1776

Adam Smiths gode vän David Hume i Of Money år 1752. Ett första steg i analysen var att formulera kvantitetsteorin 

I flera av de industrialiserade länderna hade det förekommit återkommande kriser men det var den stora depressionen i början av 1930-talet som på allvar kom att påverka den ekonomiska teorin.

Under 1930-talet kom Gunnar Myrdal och Bertil Ohlin att spela viktiga roller vid utvecklandet av makro- och konjunkturteorin inom den grupp som fått namnet “Stockholmsskolan”. 

Det största genomslaget fick dock John Maynard Keynes arbete The General Theory of Employment Interest and Money från 1936. 

Denna något korta beskrivning av nationalekonomiämnets utveckling fram till för 50 år sedan innehåller stora luckor.

Claes-Henric Siven är professor emeritus vid Stockholms universitet. 

Claes-Henric Siven Liberal Debatt 26 mars 2024

https://www.liberaldebatt.se/2024/03/en-snabbresa-genom-nationalekonomins-historia/


Svantesson, Lucas och Keynes

Hur blev det så att i Sverige är hård budgetdisciplin, ända sedan 1990-talskrisen, närmast en statsreligion?

https://englundmacro.blogspot.com/2022/11/svantesson-lucas-och-keynes.html


Den 21 november 1985 vid ett-tiden fick jag - som chef för Stadshypotek - meddelandet om att Riksbanken hade upphävt alla utlåningsrestriktioner.

Jag tittade på mina medarbetare och undrade om man på Riksbanken verkligen förstod vad man gjorde.
Lars Wohlin Ekonomisk Debatt nr 1/1998


 Om Maastrichts föregångare, den s k Werner-planen ur boken "Vår framtid i Europa"

(MUF, 1971) av Jan Brännström, Rolf Englund och Claes-Henric Siven

https://www.internetional.se/siven.html


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Röd Öppning - Red Opening

Niklas Ekdal, bunkergängets apologet

Tickande bomben i Heimstaden AB