Leta i den här bloggen

2022-11-10

Svantesson, Lucas och Keynes

 Elisabeth Svantesson är utbildad, inte bara på Timbro.

2006 Ekonomie licentiat, Örebro universitet 

2001 Masterexamen i ekonomi, Uppsala universitet

Licentiat

https://sv.wikipedia.org/wiki/Licentiatexamen


- Med hänsyn till det ekonomiska läget och den höga inflationen föreslår regeringen en svagt åtstramande inriktning på budgeten.  

Genom att följa det finanspolitiska ramverket säkerställs att det finns handlingsutrymme vid ett försämrat ekonomiskt läge. Regeringen prövar samtliga reformförslag mot det ekonomiska utrymmet och det finanspolitiska ramverket. Ordning och reda i de offentliga finanserna är en prioriterad uppgift. 

Samtidigt behöver den finansiella stabiliteten värnas. (Finansplanen, s 9)

 

Hon avslutade sina studier något år innan Finanskrisen bröt ut.

Det var en härlig tid. Robert Lucas fick nobelpriset i ekonomi.

Five years before the financial meltdown of 2008, Robert Lucas famously declared that “the central problem of depression-prevention has been solved . . . and it has been for many decades”.

Lucas, whose Chicago School housed the high priesthood of mathiness, won a Nobel Prize for his rational expectations theory. It demonstrated that the market was always right.

https://englundmacro.blogspot.com/2019/10/why-do-economists-continue-to-get-it-so.html


Man får väl ändå att anta hos under sina studier läste något om en gammal ekonom som hette Keynes.

Denne förespråkade som bekant finanspolitiska åtgärder om räntan inte kunde sänkas för att motverka nedgång i ekonomin och uppgång i arbetslösheten.

In the 1970s some economists began arguing that Keynesianism must be wrong, because the phenomena Keynes described couldn’t happen in an economy of perfectly rational individuals and perfectly functioning markets.

Then came the 2008 crisis and its aftermath, which demonstrated that Keynes had been right all along. 

The slump reflected a collapse in demand; governments that responded with deficit spending were able to mitigate the downturn, while those that practiced fiscal austerity made it worse. 

And the anti-Keynesian theories that had dominated the journals for several decades proved perfectly useless.

https://englundmacro.blogspot.com/2019/10/why-do-economists-continue-to-get-it-so.html


Regeringens höstbudget ger för låg skuld – tvingas förklara sig för riksdagen

Budgeten som presenterades på tisdagen innebär att Sveriges offentliga skuld hamnar på 29,5 procent. Det gör den för låg, enligt regelverket för finanspolitiken.

https://englundmacro.blogspot.com/2022/11/regeringens-hostbudget-ger-for-lag.html


Hur blev det så att I Sverige är hård budgetdisciplin, ända sedan 1990-talskrisen, närmast en statsreligion?

Budgetdisciplinen blev statsreligion sedan den tidigare statsreligionen, den fasta växelkursen, hade havererat. De ansvariga ville inte erkänna att krisen berott på den fasta växelkursen utan odlade myten om att krisen berott på underskottet i statsfinanserna, därav enigheten om sparpaketen. 

https://englundmacro.blogspot.com/2021/09/hur-blev-det-sa-att-i-sverige-ar-hard.html


Inga kommentarer: