Leta i den här bloggen

2022-11-13

Göteborg psykiatri Freud

 ”Man vill inte göra de behandlingar som rekommenderas av Socialstyrelsen”, säger en annan.

”Man ska hålla sig god vän med den här Per Magnus, då lyckas man”, får jag höra från en tredje.


Josefin de Gregorio SvD 13 november 2022

https://www.svd.se/a/P4pj4X/freud-konflikten-skakar-psykiatrin-i-goteborg


Den psykiatriska diagnosen har blivit allmängods. Den är inte längre knuten till en läkares eller psykologs utlåtande. Med detta följer en urholkning av orden. De kan fyllas med lite av varje, efter eget gottfinnande. 

Denna urholkningsprocess har letat sig ända in i utbildningsinstitutionerna: som en del av ett forskningsprojekt lanserade Konsthögskolan Valand nyligen en kurs i ”autistiskt skrivande”, riktad mot personer som ”identifierar sig på autismspektrat”.


Lydia Sandgren SvD 10 oktober 2022
”Lydia Sandgrens kritik är missriktad”

Detta kan jämföras med den utvärdering som en av oss gjorde av sina psykoterapier på en öppenpsykiatrisk mottagning åren 2016–2019. Den visade att hälften av patienterna blev tillräckligt hjälpta för att kunna avsluta sin tid i psykiatrin. 

Den genomsnittliga längden var 29 samtal, vilket innebar cirka nio månaders samtalsbehandling.

Psykologerna Billy Larsson och Björn Skoruppa.
SvD 10 november 2022
Inga kommentarer: