Leta i den här bloggen

2022-11-20

Denmark’s central bank has no inflation mandate, instead focusing on keeping its currency tied to the euro

That’s worked well when prices hardly moved. 

Denmark’s inflation rate is now at 10.1%, the highest since around the time the peg was introduced four decades ago. In recent months, some Danish economists, think tanks and a former government minister have argued that there should be a discussion about whether the fixed-exchange-rate policy is still the right choice.

Olsen at Danske Bank says he thinks Denmark will opt to keep its peg, given the current monetary policy is backed by a majority of academics, government officials, politicians as well as the central bank itself.

Bloomberg 18 November 2022

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-11-18/danish-inflation-frustration-boils-over-to-spark-euro-peg-debate


Allan Larsson: Jag var mitt i smeten, i Riksbanksfullmäktige

Den morgonen 1992 /som kronan flöt/ hade finansminister Wibble begärt vårt stöd för att knyta kronan till Dmarken! Kronan skulle bli hårdvaluta! 

- Riksbanksledningen hade förstått att klockan var slagen och styrelsen godkände ett förslag till en process som innebar att marknaden skötte omläggningen av valutaregimen! 

Kronan fick ingen ny fast kurs, den fick flyta - det var början på en ny tid!

Allan Larsson på Facebook 20 november 2022


En felaktig analys låg i botten på den första uppgörelsen mellan oss och regeringen", menade Allan Larsson [i Visby på söndagen]. 

Man trodde att det var de dåliga statsfinanserna som rubbat tilltron och orsakat valutaspekulationen. I verkligheten var det finanskrisen, anser Allan Larsson i dag.

DN-ledare 1993-07-19

Han var 1990–1991 Sveriges finansminister, satt i styrelsen för Sveriges riksbank 1991–1994. 

Åren 1967–1969 arbetade han i Statsrådsberedningen och ingick i Tage Erlanders stab av politiska medarbetare. 1971 återgick han till Svenska metallindustriarbetareförbundet som utredningschef. Han författade där en av de motioner till LO-kongressen år 1971 som ledde fram till förslaget om löntagarfonder år 1974.

RE: De flinande finansvalparna i New York brydde sig inte om hur många karensdagar vi hade i sjukförsäkringen.

Inga kommentarer: