Leta i den här bloggen

2022-11-09

Bostadsobligationer - lejonparten av Riksbankens innehav på 385 miljarder förfaller 2023–2024

En doldismarknad för de flesta är den för säkerställda obligationer, ofta kallade bostadsobligationer. Det är den typ av papper som bolåneinstituten finansierar sig med. 

Den utestående volymen, som även inkluderar en del obligationer som inte är kopplade till bostäder, var vid utgången av det tredje kvartalet drygt 2.500 miljarder kronor eller nästan hälften av BNP. 

Som en jämförelse är den svenska statsskulden drygt 1.000 miljarder.

Både räntan på bostadsobligationer och ränteskillnaden gentemot statspapper har redan stigit kraftigt i år. 

Viktor Munkhammar DI 7 november 2022

https://www.di.se/analys/2-500-miljarder-ligger-och-pyr-uppenbar-risk-for-stress/"Enkla beräkningar indikerar att om fastighetsvärdena faller med 20 procent samtidigt som fastighetsföretagens lån består, kommer deras belåningsgrad öka från 54 till 69 procent. 

En sådan försämring av de finansiella nyckeltalen kan leda till att vissa företag bryter mot de finansiella villkor som finns i kreditavtalen. Långivare har då rätt att omförhandla villkoren eller kräva återbetalning i förtid."

Så kallade "margin calls".

Cred Mattias Lundbäck


Margin Call is a 2011 American financial thriller film. 

The principal story takes place over a 24-hour period at a large Wall Street investment bank during the initial stages of the financial crisis of 2007–2008.

https://englundmacro.blogspot.com/2022/02/watch-out-for-margin-call.html


I dag har svenska bolånetagare samlade skulder på nära 4 000 miljarder kronor där de fyra storbankerna står för 59 procent av utlåningen.

Nu teoretiseras istället frågan om vi är på väg mot ett mardrömsscenario med en krasch på bostads- och fastighetsmarknaderna, med låntagare som inte kan betala sina skulder och banker som drabbas av kreditförluster.

Enligt Andreas Håkansson, bankanalytiker på Danske Bank, är ett sådant scenario inget annat än just en mardröm.

– Svenska banker är de starkaste i Europa och gör kontinuerligt stresstester på betydligt högre räntor än de vi ser nu. Det finns ingen som lånat pengar de senaste åren som inte kommer kunna betala en ränta på tre–fyra procent, säger han och fortsätter:

– Hushållen kan tycka att det är obekvämt att behöva betala de här räntorna, men det problemet kommer inte drabba bankerna utan drabbar ekonomin i stort. 

Boendet är det sista man slutar betala, säger han.

SvD 8 november 2022

https://www.svd.se/a/l3wLwM/kronofogden-svenskarna-inte-forberedda-pa-prishojningarnaInga kommentarer: