Leta i den här bloggen

2022-11-22

Svensk ekonomi har fyra varningslampor som blinkar i EU-kommissionens årliga kontroll

Huspriserna i Sverige beräknades vara övervärderade med 35 procent 2021, en av de högsta nivåerna i EU, skrev kommissionen i rapporten. 

Kommissionen varnar för risker med övervärderade huspriser, hög privat skuldsättning, snabb ökning av skuldsättningen och hög ungdomsarbetslöshet. DI 22 november 2022

https://www.di.se/live/eu-kommissionen-ser-flera-varningslampor-i-svensk-ekonomi/


Inga kommentarer: