Leta i den här bloggen

2022-11-06

Det är uppenbart att det finns en risk att budgeten blir för stimulerande, säger John Hassler

 Den första budgeten från Ulf Kristerssons regering kommer kort efter ett historiskt finanspolitiskt klavertramp från en nytillträdd brittisk högerregering, i form av lånefinansierade skattesänkningar och stöd för motsvarande 500 miljarder kronor.

Pundet rasade och brittiska räntor skenade uppåt, trots att premiärminister Liz Truss och hennes finansminister backade på punkt efter punkt. Till slut tvingades hon att avgå efter bara sex veckor på posten.

Hassler tycker det verkar som att Kristersson och Svantesson har tagit intryck av hur det gick för kollegorna i London.

– Det är faktiskt väldigt bra. Man inser att det som ekonomer har sagt inte bara är principer från några dammiga korridorer utan också har betydelse i verkligheten, säger han.

SvD 5 november 2022

https://www.svd.se/a/0QVlgG/ekonomer-varnar-stora-hal-i-budgeten


Det finanspolitiska ramverket som gäller sedan 2019 anger att budgeten ska gå med överskott på 0,33 procent av BNP över en konjunkturcykel.

Det finns även ett så kallat skuldankare i ramverket, som stadgar att den offentliga skuldsättningen bör uppgå till 35 procent av BNP på medellång sikt. Vid avvikelser från detta på mer än 5 procentenheter ska regeringen i en skrivelse förklara vad som hänt och hur det ska åtgärdas.

Källa: Finansdepartementet


Hur blev det så att I Sverige är hård budgetdisciplin, ända sedan 1990-talskrisen, närmast en statsreligion?

https://englundmacro.blogspot.com/2021/09/hur-blev-det-sa-att-i-sverige-ar-hard.html


Guldet, euron och budgetunderskottet

https://englundmacro.blogspot.com/2020/10/guldet-euron-och-budgetunderskottet.html
Inga kommentarer: