Leta i den här bloggen

2022-11-06

Mattias Svensson, Lars Jonung och Bengt Dennis om försvaret av den fasta kronkursen

Finanskrisen i början av 1990-talet ska alltså i denna valrörelse skyllas på Moderaterna, som efter borgerlig valvinst fick statsministerposten hösten 1991.

”Fake news”, säger nationalekonomen Lars Jonung i Ledarredaktionens podd (18/8). Han menar att överhettningen som skedde under åren 1985–1990 ofrånkomligen resulterade i en påföljande nedgång. Under den perioden satt Socialdemokraterna vid makten, och misslyckades med att hålla utgifter och inflation i schack, för att balansera effekterna av en nödvändig kreditavreglering.

För det mindre genomtänkta försvaret av den fasta kronkursen ansvarade både S och de borgerliga partierna gemensamt fram till slutet i november 1992.

Jonung var förvisso ekonomisk rådgivare åt Carl Bildt under krisåren 1992–1994. Men ...

Mattias Svensson SvD 25 augusti 2022

https://www.svd.se/a/L5y1W4/magdalena-andersson-far-med-osanning-om-90-talets-finanskris


 Bengt Dennis skriver om Lars Jonung i sin bok:

"En ständig källa till oro både i finansdepartementet och Riksbanken var dock statsministerns ekonomiske rådgivare, professor Lars Jonung, som under hösten förespråkade att gällande kronkurs skulle överges. Det var naturligtvis helt rätt av honom att ge uttryck för sin uppfattning men problemet var att den spreds alltför vitt och brett. I finansdepartementet gick Jonung under beteckningen den tickande bomben men bomben detonerade aldrig, dvs nyhetsmedierna förblev okunniga om vad statsministerns rådgivare ansåg i den mest brännande av alla frågor, valutapolitken."

http://www.nejtillemu.com/jonung.htm#dennisjon

 

OBS att någon journalist ännu inte har fått honom att svara på frågan "När sade Jonung vad till Bildt och Wibble".

 


Inga kommentarer: