Leta i den här bloggen

2022-11-09

Regeringens höstbudget ger för låg skuld – tvingas förklara sig för riksdagen

Budgeten som presenterades på tisdagen innebär att Sveriges offentliga skuld hamnar på 29,5 procent. Det gör den för låg, enligt regelverket för finanspolitiken.

Så här ser reglerna nämligen ut. I dessa har ett så kallat skuldankare satts till 35 procent av storleken på ekonomin, mätt i BNP. Bakgrunden är att man varken vill att staten ska få för stor eller för liten skuld. En för stor skuld innebär att man lånar för mycket och riskerar att ta för stora risker.

En för liten skuld kan istället indikera att det investeras för lite i landet som kan få ekonomin att växa på sikt.

SvT 9 november 2022

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/regeringens-hostbudget-ger-for-lag-skuld-tvingas-forklara-sig-for-riksdagen


Begreppet ”minibudget” förknippas denna höst med den brittiska regeringens utkast till stora ofinansierade skattesänkningar, som snabbt fick självaste premiärministern på fall.

Finansminister Elisabeth Svantessons proposition kan i en helt annan mening också kallas för en minibudget. Budgeten ”svagt åtstramande”, med finansministerns egna ord.

Trots förväntat negativ tillväxt och stigande arbetslöshet nästa år ökar statens överskott medan den offentliga skuldsättningen kryper under 30 procent av BNP. 

Uppenbarligen skrämmer inflationen på nära 10 procent regeringen till återhållsamhet. Farhågan är att en alltför expansiv budget skulle elda på prisökningstakten ytterligare och utlösa ännu strängare räntehöjningar från Riksbanken.

Nils Åkesson DI 8 november 2022

https://www.di.se/nyheter/inflationen-saboterar-smashlage-for-offensiv-budget/


Budgeten man lagt är alldeles för stram

Mattias Lundbäck på Facebook 8 november 2022

https://englundmacro.blogspot.com/2022/11/budgeten-man-lagt-ar-alldeles-for-stram.html


Det är uppenbart att det finns en risk att budgeten blir för stimulerande, säger John Hassler

https://englundmacro.blogspot.com/2022/11/det-ar-uppenbart-att-det-finns-en-risk.html
Inga kommentarer: