Leta i den här bloggen

2022-11-09

Riksbanken - Sverige befinner sig nu i en mer instabil finansiell miljö

 Det har, enligt myndigheten, över tid byggts upp stora sårbarheter i det finansiella systemet.

”Det handlar i första hand om bankernas exponering mot de högt skuldsatta kommersiella fastighetsföretagen men även om den höga skuldsättningen bland hushållen. Påfrestningarna på många aktörer i det finansiella systemet är nu tydliga”, skriver Rikbanken i sin stabilitetsrapport.

Riksbanken anser att den ekonomiska utvecklingen innebär en ökad risk för att de svenska storbankerna ska drabbas av stora kreditförluster och att det därmed är viktigt att motståndskraften i banksektorn är god.

 ”Efter många år med låg inflation och mycket låga räntor, stigande tillgångspriser och allt högre skuldsättning är det osäkert hur ekonomins aktörer kan hantera en snabb uppgång i inflation och räntor”, skriver Riksbanken.

Riksbanken efterlyser även politiska åtgärder – ”breda reformer inom bostads- och skattepolitiken” – för att förbättra bostadsmarknadens funktionssätt och hantera riskerna med hushållens skuldsättning.

SvD 9 november 2022

https://www.svd.se/a/jlQGbz/riksbanken-varnar-okad-risk-for-bankerna


John Mattson kommer inte att starta nya nyproduktions under 2022 och 2023

Det skriver vd Per Nilsson i bolagets delårsrapport. ”De utmanande marknadsförutsättningarna för projektverksamheten medför även att bolaget nu skjuter fram projektstarter”, skriver han.

John Mattson kommer dock fullfölja pågående projekt.

Efter skatt blev resultatet -156 miljoner kronor (370).

https://www.di.se/nyheter/john-mattsons-hyresintakter-och-forvaltningsresultat-steg/


Stefan Ingves ”Vi ser inte framför oss något 90-talshändelseförlopp, men... 

Stefan Ingves om Riksbankens finansiella stabilitetsrapport.

”Vi ser inte framför oss något 90-talshändelseförlopp, men att vi skulle gå in en period av krympande svensk ekonomi och stigande räntor samtidigt som lånestocken är mycket större än tidigare och det inte skulle synas någonstans överhuvudtaget tror vi inte på. 

Vi tror samtidigt att det kommer vara hanterligt under kommande år, men när det gäller finansiell stabilitet kan man aldrig veta med säkerhet”, sade han.

DI/Direkt 9 november 2022

https://www.di.se/live/ingves-vi-ser-inte-nagon-ny-90-talskris-framfor-oss/


Stefan Ingves tror att de rörliga boräntorna kommer att ligga kvar på högre nivåer under lång tid

En styrränta på 2,5 procent innebär en rörlig boränta, efter bankens påslag, på cirka 4 procent

– Det kommer ta några år innan inflationen faller tillbaka och räntorna är fortfarande på väg upp. Det är det man har att förhålla sig till.

I den senaste publiceringen av räntebanan i september spådde Riksbanken att styrräntan toppar på 2,5 procent och att en första räntesänkning kan ske runt halvårsskiftet 2025.

Ska hushållen alltså räkna med rörliga boräntor på 4-5 procent de närmaste åren?

– Det är väl nånstans där det kommer att ligga ... Det är ett sätt att sammanfatta det givet vad vi tror i dagsläget, men sen kan det bli helt annorlunda, säger Stefan Ingves.
SvD 9 november 2022


Riskerna i det finansiella systemet har ökat

https://www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/nyheter-och-pressmeddelanden/pressmeddelanden/2022/utmaningar-for-den-finansiella-stabiliteten/

Inga kommentarer: