Leta i den här bloggen

2022-11-24

Riksbanken kommer att anpassa penningpolitiken på det sätt som behövs för att säkerställa att inflationen återförs till målet inom rimlig tid

 För att få ner inflationen och värna inflationsmålet har direktionen beslutat att höja styrräntan med 0,75 procentenheter till 2,5 procent. 

Prognosen visar att styrräntan sannolikt kommer att höjas ytterligare i början av nästa år för att då vara strax under 3 procent. 

https://www.riksbank.se/sv/penningpolitik/penningpolitisk-rapport/2022/penningpolitisk-rapport-november-2022/

https://www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/ppr/svenska/2022/221124/bilder-fran-presstraffen-den-24-november-2022.pdf

https://www.di.se/live/riksbanken-hojer-rantan-med-75-punkter-spar-ingen-sankning-innan-2025/

https://www.di.se/nyheter/riksbankens-inflationsskrack-rantan-kan-hojas-till-4-5-procent/

https://www.di.se/nyheter/varningen-nya-rantebanan-knacker-bomarknaden-ar-redan-jattepaverkad/

https://www.svd.se/a/jlv07w/nordea-spar-rorliga-borantor-pa-over-5-procent


The extraordinary thing about rates is not how high they are but how low

https://englundmacro.blogspot.com/2022/10/the-extraordinary-thing-about-rates-is.htmlInga kommentarer: