Leta i den här bloggen

2012-05-19

Peter Wolodarski, eurokrisen och Keynes

Man behöver inte tro på Keynes teorier från 1930-talet för att se både den politiska och ekonomiska faran i en finanspolitik som spär på nedgången  Det långsiktigt nödvändiga – att sanera skuldsatta ekonomier – är inte en klok strategi i ett akut läge.

Det skrev Peter Wolodarski i DN 13 maj 2012

- På kort sikt behövs dessvärre mer stimulanser och hjälp till banksystemet för att ekonomin ska kunna växa, tillade han.

Tidsandans kraft är stor. Peter Wolodarski anser sig behöva ta avstånd fron Keynes, 1900-talets främste ekonom.

- Man behöver inte tro på Keynes teorier från 1930-talet för att se både den politiska och ekonomiska faran i en finanspolitik som spär på nedgången, skerv han.

Men däri har han fel.

Antingen, kan man, som Hoover och  Brüning och Angela Merkel, anse att nedskärningar i statens utgifter och skattehöjningar, som leder till balans i statsbudgeten, är den rätta vägen.

Eller, kan man som Keynes och Peter Wolodarski anse att den bortfallande efterfrågan, som framkallat krisen, bäst möts med en kompenserande ökning av statens efterfrågan.

Man behöver tro på Keynes teorier från 1930-talet för att se både den politiska och ekonomiska faran i en finanspolitik som spär på nedgången.

Peter Wolodarskis artikel var alldeles utmärkt.

Det var bara ett inte för mycket.

Inga kommentarer: