Leta i den här bloggen

2012-05-04

Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick: Låga räntenivåer kan på sikt skapa obalanser förknippade med alltför kraftig kreditexpansion .

Därför kan aspekter på finansiell stabilitet behöva vägas in i penningpolitiska beslut, sade Kerstin af Jochnick.

Hela talet här

Det är finanspolitiken, inte räntan, stupid
Jag tycker det är skriande uppenbart att räntan världen över är för låg och att en större del av stimulanserna borde ske via finanspolitiken.

Rolf Englund, senast 2012-04-09

Inga kommentarer: