Leta i den här bloggen

2012-05-27

It probably is about time to judge the euro zone as a failed idea, Tyler Cowen, professor of economics at George Mason University, New York Times

(Jag är i gott sällskap. På Timbro fick jag lära mig att Dom Stora Pojkarna som man kunde lita på, dom var på George Mason.)As problems mount in the euro zone, it’s increasingly evident that we’ve been witnessing an institutional failure of monumental proportions.

The basic problem is that many people won’t keep their euros in a Greek bank, and perhaps not in a Spanish bank, either, when those euros can be moved to Germany or some other haven.
 

Yet German citizens do not appear ready to guarantee Spanish banks or, by extension, the whole credit system of Spain and the other periphery nations.
 

Guarantees of that scope are probably impossible and may also require constitutional changes in some nations.
 

We thus face the danger that the euro, the world’s No. 2 reserve currency, could implode.
 

Is there a way out? 
 

There is also talk of forming a true fiscal union, but that seems to be doubling down on a bad idea.
 

If the euro zone cannot summon enough cooperation now, how is any union requiring tighter cooperation supposed to work?  How would national budgets be set and approved? 
 

A credit collapse remains a real possibility.
 

It probably is about time to judge the euro zone as a failed idea.

Tyler Cowen, New York Times, 26  May 2012

Welcome to Tyler Cowen's Web Page


Tyler Cowen, WikipediaJag har nu förstått att det är viktigt att vara i gott sällskap.Det förstod Mats Johansson för länge sedan. 


Dag ett som chef för Svenska Dagbladets ledarsida skrev han sin omsvängningsledare om EMU, där SvD bytte sida till Ja-till-EMU.


- Till dem, den renade nationalstatens bevarare och isolationister till höger och vänster, kan vi inte sälla oss. Det skulle se ut; SvD på samma barrikad som rasister, nejsägande kommunister, grönpartister och Inger Segelström i en oönskad folkomröstning. Icke.


Nog kände jag mig lite förolämpad av detta.


Men Mats Johansson, min gamle frontkamrat, är ju inte dum.
 

Därför fanns det med en brasklapp, som han i dag kan åberopa, om han vill.
 

- Spådomen om Europas undergång på grund av just eurons införande har ännu inte infriats. Än så länge, bör väl försiktigtvis tilläggas, eftersom erfarenheterna av euron hittills är begränsade till uppåtgående konjunkturer i många medlemsländer.
 

- Prövningen kommer i sämre tider när inhemska problem uppstår och devalveringsvana, inflationsbenägna politiker skall försöka motverka marknadsmekanismerna med politiska styrmedel som inte längre fungerar i en globaliserad ekonomi, särskilt som räntevapnet på goda grunder givits bort till en självständig riksbank.


SvD-ledare 2000-02-16

Bank Runs 

Inga kommentarer: