Kronan, Dollarn och Euron

För 10 år sedan kostade en euro 8,5. I dag kostar den 11,3. 

För 10 år sedan kostade en amerikansk dollar 6 kronor. I dag kostar den 10,3. 
Visserligen skickar många svenska företag sina fakturor i dollar, euro, japanska yen eller vad det nu kan vara, men sedan använder man de utländska pengarna till att investera utomlands, inte här. 

Omvänt har USA ständiga underskott i bytesbalansen, men dollarn mår alldeles förträffligt. Även här avviker utvecklingen från läroboken.

På bankernas analysavdelningar snickarnas det ihop valutamodeller, ofta med komplicerade formler, men inte heller dessa har visat sig särskilt framgångsrika. En före detta vice riksbankschef påminde ofta oss (då) unga analytiker att valutamodeller är som korvar – man vill inte veta vad som finns i dem. Men till skillnad från en del valutamodeller finns det välsmakande korvar. 

Men nu är ju kronan ändå så svag även mot euron – nog måste kronan snart nå sitt ”rätta” värde, tänker många. Om man har den åsikten måste man också tro att valutamarknaden under de senaste tio åren har haft fel och att Sverige och den svenska ekonomin är missuppfattad. 

Man bör också vara ganska övertygad om sin egen förträfflighet om man tror att den egna analysförmågan överstiger den sammanlagda visdomen på valutamarknaden. 

Jag tror snarare att valutamarknaden har sett att Sverige visserligen har en massa fina företag, men att dessa inte alltid köper kronor. Dessutom finns det få anledningar att tro att Sverige skulle ha överlägsna framtidsutsikter.

Det är hög tid för oss svenskar att anamma en annan självbild. Den svenska kronan är inget offer för en nyckfull valutamarknad. Vår köpkraft urholkas för att vi förtjänar det. 

Henrik Mitelman DI 2 maj 2023

https://www.di.se/analys/kronan-en-standig-mardrom/


Sveriges bytesbalans som andel av BNP har ökat de senaste kvartalen, och uppgår det första kvartalet 2020 till 4,6 procent av landets BNP, beräknat som glidande medelvärde över de senaste fyra kvartalen. 

Senast andelen nådde upp till liknande nivåer var under första halvåret 2014.


https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/betalningsbalans-och-utlandsstallning/betalningsbalans-och-utlandsstallning/betalningsbalansen-bop/pong/statistiknyhet/betalningsbalansen-1a-kvartalet-2020/#:~:text=Sveriges%20bytesbalans%20som%20andel%20av%20BNP%20har%20%C3%B6kat,till%20liknande%20niv%C3%A5er%20var%20under%20f%C3%B6rsta%20halv%C3%A5ret%202014


Sverige har sedan 1994 visat överskott i bytesbalansen. Periodvis har dessa överskott varit mycket stora.

Bytesbalans - internationellt - EkonomifaktaStatsministern och/eller finansministern kan i morgon understryka att de vill se en stark krona, att det främjar svensk ekonomi, både på lång och kort sikt. 

Henrik Mitelman DI 17 januari 2023

https://englundmacro.blogspot.com/2023/01/det-ar-av-hogsta-vikt-att-faktiskt.html


Dollarn och kronkursförsvaret

1992 var dollarn svag och läget därför illa för den svenska exportindustrin som fick typ 5 kr för varje dollar de fick in på sin försäljning-

Men Bildt var envis. Kronkursen skulle försvaras. 

https://englundmacro.blogspot.com/2022/12/dollarn-och-kronkursforsvaret.html
Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Röd Öppning - Red Opening

Niklas Ekdal, bunkergängets apologet

Swedbank: Svagare krona krävs för att nå inflationsmålet