Leta i den här bloggen

2022-09-01

Vice riksbankschef Anna Breman: Från 500 till -0,5 procent ränta

 ”Det är av yttersta vikt att vi värnar inflationsmålet som ankare för pris- och lönebildningen och jag är trygg med att Riksbanken kommer att göra det som krävs för att nå inflationsmålet." 

Det sa Anna Breman när hon inledde ett panelsamtal på Riksbanken med anledning av att det i dagarna är 30 år sedan 1990-talskrisen eskalerade.

Riksbanken 31 augusti 2022

https://www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/tal-och-presentationer/2022/breman-fran-500-till-05-procent--och-sedan/

 

Kronkursförsvaret 1992

https://internetional.se/iccab92.htm


Inga kommentarer: