Leta i den här bloggen

2022-09-23

ECB många miljarder euro i årliga utbetalningar till bankerna

 ECB har höjt depositräntan från -0,50 till +0,75 procent, vilket även träffar de cirka 4.600 miljarder euro som bankerna har i placerade reserver utöver lagstiftade krav. Det innebär att ECB kan stå inför många miljarder euro i årliga utbetalningar på dessa reserver 

Förslagen väntas få kritik från bankerna och väcka juridiska invändningar. 

DI 23 september 2022

https://www.di.se/live/ecb-studerar-satt-att-minska-sina-ersattningar-till-banker/


Inga kommentarer: