Leta i den här bloggen

2022-09-22

Erik Thedéen De kommersiella fastighetsbolagen är mer sårbara än någon annan kategori företag i Sverige

  – Är räntorna och riskpremierna kvar på de här nivåerna över tid då riskerar det att bli betydande finansieringsproblem för ett antal fastighetsbolag.

De senaste tio åren har fastighetsbolagens skulder mer än fördubblats till runt 1 800 miljarder kronor

Fastighetssektorn var nämligen just den sektorn som kastade in Sverige i en djup ekonomisk kris för drygt trettio år sedan. 

Då växte bankernas kreditförluster när bolagen inte kunde betala tillbaka sina lån. 90-talskrisen blev ett faktum och arbetslösheten sköt i höjden.

Många bolag har visserligen en genomsnittlig räntebindningstid på flera år men en hel del upplåning är också till rörlig ränta och med räntebindningstider som är kortare än tolv månader, säger Johan Sahlström, chef för kreditanalys på Handelsbanken.

– Obligationsmarknaden är i praktiken stängd för trippel-B-ratade bolag, vilket är ganska många av de här fastighetsbolagen, säger Erik Thedéen.

Johan Carlström SvD 17 september 2022

https://www.svd.se/a/Kn3dV4/stor-rantehojning-satter-ny-press-pa-sarbara-fastighetsbolag


Fastighetssektorn är bättre rustad denna gång än inför tidigare liknande perioder

Det bedömer fastighetsrådgivaren Max Barclay vid Newsec.

- Den svenska fastighetssektorn har inte samma höga inslag av spekulation som tidigare, och aktörerna har investerat klokt samt har en sund finansieringsmix med inslag av både lång- och kortsiktig finansiering.

En annan paneldeltagare var Jenny Lindholm, investeringschef på Alecta Fastigheter som i sitt bestånd har bland annat gallerian Solna Centrum, som man köpte i december 2021 från galleriajätten Unibail Rodamco Westfield.

”Är du orolig för något?” 

 ”Nej, jag håller med om allt som Rosie och Max sa”, sa Jenny Lindholm och lovordade den svenska fastighetssektorns höga likviditet och transparens, en följd av bland annat de många noterade fastighetsbolagen.

”Sedan görs många fastighetstransaktioner genom aktiebolagstransaktioner, och där kommer vi tillbaka till tillit, eftersom det inte finns något publikt aktieregister”, sa Lisa Hybbinette.

Martin Lindgren DI 21 september 2022Inga kommentarer: