Leta i den här bloggen

2022-09-19

Räntan fördubblas - till 1,5 %

När Riksbanken på tisdagen lämnar räntebesked är en höjning om minst 75 punkter att vänta. Det skulle innebära att styrräntan fördubblas till 1,50 procent. 

Svenska hushåll är mycket räntekänsliga. Cirka hälften av bolåntagarna har rörlig ränta.

Viktor Munkhammar DI 18 september 2022

https://www.di.se/analys/skruvstadet-dras-at-annu-hardare/


Inflationstakten i Sverige, mätt som KPIF, steg till 9,0 procent i augusti. 

Inflationstakten exklusive energi, KPIFXE, steg till 6,8 procent

Inga kommentarer: