Leta i den här bloggen

2022-09-15

Tre övergripande parametrar som bestämmer börsutvecklingen

 – bolagens vinstutveckling, räntenivån på obligationer med längre tidshorisont och placerarnas riskbenägenhet. 

 Under de drygt två åren fram till det senaste årsskiftet, när marknadsräntan på tioåriga svenska statsobligationer har legat runt eller till och med under 0 procent, har värderingen för Stockholmsbörsens 30 mest handlade bolag pendlat mellan 17 och 19 gånger det kommande årets vinstprognos

I år har kraftigt stigande inflation och Riksbankens räntehöjningar fått den svenska tioårsräntan att stiga från 0,2 procent till 1,9 procent. Senast långräntan noterades på denna nivå var 2012–2014. Då värderas börsens storbolag till mellan 12 och 15 gånger vinsten. 

Men analytikerna räknar i dag med en vinstökning på strax under 10 procent under det kommande året. Med en lågkonjunktur i sikte är det en optimistisk prognos. Och skulle vinstökningen i stället helt utebli till följd av av sämre tider stiger p/e-talet vid oförändrade börskurser från 14,2 till närmare 16. 

Det skulle innebära en historiskt sett hög värdering i förhållande till dagens räntor. Därmed finns risk för fortsatt press på börskurserna.  

Ulf Petersson DI 14 september 2022

https://www.di.se/analys/historien-skvallrar-om-ytterligare-fallhojd-pa-borsen/


Inga kommentarer: