Leta i den här bloggen

2022-09-08

Raise the three key ECB interest rates by 75 basis points

 This major step frontloads the transition from the prevailing highly accommodative level of policy rates towards levels that will ensure the timely return of inflation to our two per cent medium-term target. 

Prices rose 9.1 per cent in the year to August.

Christine Lagarde, President of the ECB, 8 September 2022

https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2022/html/ecb.is220908~cd8363c58e.en.html


ECB om APP och PEPP

Programmet för köp av tillgångar (APP) och stödköpsprogram föranlett av pandemin (PEPP)

Förfall i PEPP-programmet återinvesteras på ett flexibelt vis i syfte att motverka risker mot den penningpolitiska transmissionsmekanismen relaterat till pandemin.

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.mp220908~c1b6839378.sv.html


Den nya styrräntan ligger därmed på 1,25 procent.

Refinansieringsräntan blir 1,25 procent och insättningsräntan, som tagit över rollen som den viktigaste styrräntan, blir 0,75 procent.


ECB gjorde också en kraftig uppjustering av inflationsprognosen till 8,1 procent för helåret 2022, 5,5 procent 2023 och 2,3 procent 2024. 

Inflationsmålet på 2 procent väntas alltså inte nås under prognosperioden.

DI 8 september 2022

Inga kommentarer: