Leta i den här bloggen

2022-05-11

Boris Johnson Sverige militärt skydd

Johnson pekade också på två viktiga samarbetsområden - underrättelser och försvarsindustrin med den svenskbrittiska pansarvärnsroboten NLAW som talande exempel. 

Det innebär rimligen att Sverige nu är en del av Natos underrättelsevärld, samt att Storbritannien anser att svensk försvarsindustri är viktig i ett Natosammanhang. 

DI 11 maj 2022

https://www.di.se/ledare/britterna-far-garna-stanna-i-norden/

Den svenska utrikespolitikens eviga fråga. Skall vi följa Tyskland eller skall vi följa England.

https://englundmacro.blogspot.com/2019/12/den-svenska-utrikespolitikens-eviga.html


Inga kommentarer: