Leta i den här bloggen

2022-05-08

Varning: Europadagen 9 maj

Robert Schuman föreslog 9 maj 1950 en ny form av politiskt samarbete i Europa som skulle göra ett nytt krig otänkbart. Det betraktas i dag som startskottet för EU. Europadagen firas på många platser i Sverige.

Europadagen 2022 - Kulturhuset, Stockholm

Datum    Måndag den 9 maj Tid    9.45 – ca 14.15

Lokal    Studion, Kulturhuset, entré Sergels torg, mitt för fontänen

10.05-10.55    Europa i en ny tid

Hans Dahlgren, EU-minister,

Karin Karlsbro (L), Europaparlamentet,

Noura Berrouba, ordförande i Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU),

Christian Danielsson, chef för EU-kommissionen Sverige,

Etienne de Gonneville, ambassadör för Frankrike.

Noura Berrouba arbetar på Utrikesdepartementet och sitter i Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationers (LSU) styrelse där hon arbetar med frågor kopplade till FN och Fred, EU och Europa, och Agenda 2030. 

https://globalutmaning.se/personer/noura-berrouba/

Europadagen 2022 - Kulturhuset, Stockholm

Robert Schuman: Pope puts father of modern Europe on sainthood path

https://englundmacro.blogspot.com/2021/06/robert-schuman-pope-puts-father-of.html


Den 9 maj är det Europadagen.

Europadagen är en av EU:s officiella symboler.

Övriga symboler är Flaggan, Hymnen, för att inte tala om Försvaret, Presidenten, Utrikesministern, Domstolen, Den Gemensamma Valutan och Passet.

Det är alla en stats symboler.

Och Den Europeiska GPS-satelliten, passande nog döpt efter en person, Galileo, som kommit på sanningen, men som förnekade den för att vinna personliga fördelar.

Man kan kanske förlåta Galileo, det gällde faktiskt hans liv. Det är svårare att förlåta Hökmark, Unckel och alla de andra där det mest gäller karriär och pengar.

https://englundmacro.blogspot.com/2008/05/europadagen-verhetens-stora-dag.html


Lär mer om sybolerna och särskilt om Flaggan, den ultimata statssybolen och dess behandling inför Det Nya Fördraget.

http://www.nejtillemu.com/symboler.htm

This Europe Day coincides with the conclusion of “the conference on the future of Europe”, and a rising groundswell of interest in treaty change for greater European integration.

Vad är konferensen om Europas framtid?

https://futureu.europa.eu/pages/about

Italian prime minister Mario Draghi last week spoke in favour of a “pragmatic federalism” 

https://englundmacro.blogspot.com/2022/05/mario-draghi-urges-eu-to-deepen.html

The outcome of the future of Europe conference will put on the table a range of proposals for “more Europe”, including those requiring treaty change. 

Many of them will have their greatest champion in newly re-elected French president Emmanuel Macron, who proposed “democratic conventions” to debate deeper integration in his Sorbonne speech five years ago.

"The only way to guarantee our future is to re-establish a sovereign, united and democratic Europe".

https://www.elysee.fr/en/emmanuel-macron/2017/09/26/president-macron-gives-speech-on-new-initiative-for-europe

The current German government opened the door to treaty change in its coalition agreement.

"After the Conference on the Future of Europe – Moving into a new era"

https://www.epc.eu/en/Publications/After-the-Conference-on-the-Future-of-Europe-Moving-into-a-new-era~4828a8


ABOUT EPC

Herman Van Rompuy, President Emeritus of the European Council and former Prime Minister of Belgium, is President of the EPC. He is also President of the Strategic Council. 

https://www.epc.eu/en/about


The greater obstacles are vetoes by holdout countries or growing anti-Europeanism inside countries.

Martin Sandbu 8 maj 2022

Europe must seize this moment for deeper unity | Financial Times (ft.com)

Den som vill göra EU till ett nytt romerskt rike bör först fråga folket


Det står självfallet var och en fritt att argumentera och söka stöd för att vårt land, och andra länder skall bli likt forna tiders romerska provinser. Men det är ingen liten sak att avskaffa rikets suveränitet. Innan man gör det måste man skaffa sig ett brett folkligt stöd för detta.

Rolf Englund 9 maj 2011
Lika  aktuellt 9 maj 2022

Inga kommentarer: