Leta i den här bloggen

2011-05-09

Den som vill göra EU till ett nytt romerskt rike bör först fråga folket

- I det tysta  fortsätter den europeiska integrationen. Och under det senaste året har det gått fort. För närvarande slutförhandlas ett helt paket av lagar och andra bestämmelser som sammantaget liknar ett skelett för gemensam ekonomisk politik i EU.

- Allt ska vara klappat och klart i juni.

- Samtidigt som den europeiska populismen går framåt tas det alltså ett par ordentliga kliv framåt på väg mot en politiskt alltmer sammansvetsad union.

- Gapet mellan retoriken och det som sker i verkligheten vidgas – vilket utgör ett växande problem.

Det skrev Dagens Nyheter i en ledare på Europadagen den 9 maj 2011

Svenska Dagbladet tiger och låter i stället Carl Bildt och Birgitta Olsson (hon är Europaminister) argumentera för att bl a Turkiet, Kroatien och Ukraina skall bli våra nya landsmän. Deras inlägg kan vi här förbigå på samma sätt som det kommer att förbigås i de övriga huvudstäderna inom EU.

Dagens Nyheter pekar på problemet med att ledarna inom EU i all tysthet går vidare steg för steg i bildandet av den nya Europeiska staten. Men DN drar inte den slutsats som borde vara självklar för en god demokrat.

Det står självfallet var och en fritt att argumentera och söka stöd för att vårt land, och andra länder skall bli likt forna tiders romerska provinser. Men det är ingen liten sak att avskaffa rikets suveränitet. Innan man gör det måste man skaffa sig ett brett folkligt stöd för detta.

Men den tanke som Schuman och Monnet hade med sina planer, som högtidshålls på Europadagen, var att ersätta politikernas inflytande med byråkraternas styrning.

Nu ryter jag till om detta igen. Men den verkan det hava kan.

Det borde vara fler som försvarade bevarandet av den svenska staten och demokratin, tycker jag.

Det är många som tiger, och det kan man ju förstå, hellre vara samarbetsman, kollaboratör, än att riskera sin karriär i den nya staten.

Inga kommentarer: