Leta i den här bloggen

2011-05-25

Det allmänna stödet för EU förblev intakt, även om stödet för euron störtdök, utropar Sieps som en regeringens Bagdad Bob

Sieps var en gång en förhållandevis aktad organisation med viss akademisk prägel. 

Nu är budskapen mer i Gunnar Hökmarks anda.

- Den ekonomiska krisen med ursprung i USA ledde till en förstärkt uppslutning kring EU i Europa. Den svenska EU-opinionen drabbades inte heller negativt av   eurokrisen med start i Grekland 2010, skriver Bob i en nyutkommen rapport.
 

Men Siep-Bobs glädje grumlas av att "Unionen" tappar opinionsstöd i 21 av 27 medlemsländer, mest i Grekland, Spanien och Portugal; men också i det tidigare så positiva EU-landet Irland.
 

- Krisländernas medborgare ger uppenbarligen EU en del av skulden för de ekonomiska bekymren. Denna gång har den ekonomiska krisen inte rullat in från Amerika. Den uppfattas istället bland många som att den rullat in från Bryssel, suckar Bob. 

SOM:s resultat från hösten 2010 visar på en snabb opinionssvängning tillbaka till en klar övervikt mot euron.
 

Motståndet emot euron ökat från 38 till 54 procent mellan 2009 och 2010.
 

- Samtidigt har stödet för euron minskat från 41 procent 2009 till endast 28 procent 2010, heter det i rapporten som dock inte gör någon stor sak av att den dominerande majoriteten i riksdagen bara har stöd av 28 procent av folket i denna fråga.
 

Resign! Resign!
 

Även om Turkiet går det svenska folket i otakt med riksdag och regering.
 

Påståendefrågan i SOM lyder: Turkiet bör ges medlemskap i EU.
 

- I undersökningen hösten 2010 tycker endast 13 procent det är ett bra förslag.
 

- Många fler, dock inte en majoritet till Bobs glädje, anser att det är ett dåligt förslag (47 procent).
 

Läs mer här om denna sorglustiga rapport
Läs mer här om EUs och Iraks Bagdad Bob

Inga kommentarer: