Leta i den här bloggen

2011-05-10

Tar oljan snart slut? Det frågade Danne Nordling år 2006

Han skrev på sin blog att han lyssnat på en debatt på  Nationalekonomiska föreningen där professor Marian Radetzki talade över ämnet "hur högt kan oljepriset bli".

Radetzkis inlägg  bestod till större delen av en kritik mot de s k oljepessimisterna eller  "peak-oil-företrädarna" som hävdar att oljekonsumtionen kulminerar när hälften av alla resurser förbrukats. Detta kommer att inträffa det här årtiondet pga resursbrist.

Debatten började, skrev Danne Nordling, den 12 maj 2005 då professor Kjell Aleklett skrev ett inlägg på Brännpunkt. Kinas stigande konsumtion anfördes som argument för att toppen för oljekonsumtionen snart är nådd. År 2003 var konsumtionen i Kina 6 milj fat och den kan kanske bli 10 milj år 2010.

Det ifrågasattes av Radetzki den 12 juli 2005. Kinas ökning 2004 berodde på exceptionella förhållanden, ansåg han.

Läs mer hos Danne Nordling via denna länk

Inga kommentarer: