Leta i den här bloggen

2011-05-03

Rolf om Peak Oil på Newsmill

Peak Oil innebär att oljeproduktionen når ett maximum och sedan dalar mot noll. Peak Oil sägs ha inträffat i Texas 1971 och i Norge för tio år sedan.

Det viktiga ur ekonomisk synpunkt är vad som händer när det uppstår en brist, när efterfrågan överstiger tillgången. Det nya är att efterfrågan från länder som Indien och Kina blivit större vad vi tidigare hade en aaaning om.

Bristen ligger långt närmare i tiden och blir långt större än vad vi har trott.
 
Det skriver Rolf Englund, tidigare på Timbro, och en av grundarna av Medborgare mot EMU, Newsmill 2011-05-03

Inga kommentarer: