Leta i den här bloggen

2023-09-10

Snart kommer kronan stärkas

Bara en liten del av valutahandeln kring kronan är direkt knuten till sådant som lastbilsexport eller oljeimport. 

Det är den finansiellt motiverade handeln, som i stället hänger ihop med investeringar i obligationer och aktier, som har vuxit enormt de senaste decennierna.

– Förra hösten blev bostadsmarknaden och fastigheterna en stor snackis här. Vi pratade mycket om vad som händer med svensk ekonomi, med våra höga skulder och rörliga räntor. I dag är det nog ingen som ser stora risker för banksystemet eller så. 

Däremot är man som utländsk investerare oroad för att räntekänsligheten i svensk ekonomi ska hindra Riksbanken från att hålla samma takt i räntehöjningarna, säger Markus Christiansson.

Markus Christiansson arbetar på den svenska storbankens SEB:s kontor i New York och har ansvar för valutahandeln.

Det är samma bild som tecknas av Kenneth Broux, valutaanalytiker på den franska storbanken Société Général.

– Räntorna har stigit snabbare i andra länder jämfört med Sverige. Räntan på tioåriga statsobligationer är 4,2 procent i USA men bara 2,7 procent i Sverige.

Carl Johan von Seth  DN 9 September 2023

https://www.dn.se/ekonomi/utlandska-banker-snart-kommer-kronan-starkas/


- Om vi måste hålla en viss räntenivå för att försvara växelkursen 

så har vi ju glidit in i situationen som vi inte ville ha, säger Klas Eklund.


Inga kommentarer: