EEAG och John Hasslers pudel. My finest hour?

I dag den 6 mars deltog jag i ett seminarium anordnat av SNS och SIEPS där "The EEAG Report on the European Economy 2012" presenterades.

Se det på SvT Play
 

I gruppen som författat rapporten ingår Lars Calmfors, som för dagen var indisponerad, och John Hassler, professor och vice ordförande i Finanspolitiska  Rådet, som presenterade den i stora stycken helt utmärkta rapporten.
 

Hassler sade bland annat att det var viktigt när man skulle genomföra åtstramningar och strukturreformer i krisländerna att man hade en story som folket köpte, liksom vid den svenska statsskuldkrisen i början på 1990-talet.

Under frågestunden sade jag att det då inte var någon statsskuldkris. Det var en fastighets- och kostnadskris. De dåliga statsfinanserna berodde på krisen. Krisen berodde inte på de dåliga statsfinanserna. Det är viktigt att hålla reda på riktningen på orsakssambanden, sade jag, vilket han nog medgav.


Hassler hade i slutet av sitt anförande en liten, liten pudel där han sade att problem hade blivit större och delvis annorlunda (TARGET) än vad han hade förutsett.


Detta föranledde mig att be honom utveckla det där med pudeln och jag frågade även om han i dag ångrade att han hade uppmanat det svenska folket att rösta ja till EMU.
 

Han svarade att han inte hade bestämt sig för om han ångrade sig eller inte och "vad spelar det för roll om jag ångrar mig eller inte".
 

Erik Åsbrink, som tillsammans med Annika Winsth, chefekonom, Nordea, kommenterade Hassler, var, till min stora förvåning, alldeles utmärkt. Dessutom kallade han Carl B Hamilton för min partivän.

Om man har en monetär union, måste man ha en fiskal union och en transfereringsunion och då måste man ha en politisk union, ett stort steg mot ett Europas Förenta Stater, sade Erik Åsbrink. Det ville en del ledande politiker i Europa, men problemet var enligt Åsbrink att det ville inte folken gå med på. 

Ja, då går det alltså inte, är den slutsats man måste dra.


Erik Åsbrink drog inte själv den slutsatsen explicit, det fick åhörarna förstå själva.


SvT var där och filmade. 

Det kommer på SvT Forum  i SVT2  Onsdag 7 mars 09:00, om det inte av någon anledning försvinner på vägen.

Bunkergänget 1992

Nyheter om EMU

 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Röd Öppning - Red Opening

Niklas Ekdal, bunkergängets apologet

Tickande bomben i Heimstaden AB