Erik Helmerson om Hatets och illviljans kolportörer

Erik Helmerson, signerat DN  26 mars 2012

Bokens största förtjänst är att den påminner oss om det samhällsklimat som rådde under åren då näringslivets informationsstrategi tog form. Den insikten är nödvändig för att förstå hur Timbro kunde – och fortfarande kan – skapa sådan vänstervrede.

Vi talar om ett 1970-tal då samhällsdebatten fördes på extremvänsterns villkor. Marxistisk teori lärdes ut på universiteten och på kultursidorna huserade skribenter med politiska förebilder i Kina, Vietnam och Albanien.

Socialdemokraterna hade, med kommunisterna som stöd, styrt Sverige i decennier.

Revolutionen stod inte på S-agendan, men för att blidka vänster­opinionen adopterade företrädare för partiet även dess mer extrema retorik.

Slut citat

Löntagarfonder, läs mer här

Medbestämmandelagen

"En jämställdhet mellan arbete och kapital kan inte vara slutmålet för den ekonomiska demokratin."

Det skulle innebära att ett fåtal kapitalägare gavs samma rätt till inflytande som miljoner löntagare, och att kapital och arbete betraktas som jämbördiga produktionsfaktorer. Fackföreningsrörelsen avvisar en sådan syn. Det mänskliga arbetet måste sättas främst.

Ur LO-styrelsens (landssekretariatets) remissvar den 7 juli 1975 Fidel Castro och  Olof Palme hälsar folket från en kubansk militär-jeep

 - Såväl Sovjetunionen som länderna i Östeuropa har genomfört en snabb industrialisering och har en hög bruttonationalprodukt. Det finns åtskilligt att invända mot systemet i dessa länder, men de bevisar ovedersägligen att kapitalismen inte har monopol på att skapa materiellt välstånd.

Ingvar Carlsson och Anne-Marie Lindgren i boken "Vad är socialdemokrati?", 1983.Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Sju chefsekonomer med delade meningar (2,5 eller 2,25)

Röd Öppning - Red Opening

Niklas Ekdal, bunkergängets apologet