Ständigt denne Calmfors

Efter en omfattande utredning av om Sverige skulle ansluta sig till euron, landade den så kallade EMU-utredningen i rekommendationen att "vänta och se".


Vid seminariet  18 april 13.00 – 15.00 i Hässleholm deltar tre av EMU-utredningens ledamöter och en före detta minister i ett samtal om den pågående eurokrisen sett i ljuset av 1996 års utredning. Full text hos SiepsVänta och seLars Calmfors, SOU 1996:158
Dessa 17 sidor är ett försök att genom citat hjälpa dig som inte har tid läsa utredningens alla sidor (490, exklusive 21 bilagor), PM av Civilekonom Leif Widén


 Trots att jag inte ser EMU som någon ekonomisk fördel, ska jag ändå rösta ja
- inte på grund av, utan trots, den ekonomiska argumentation som jasidan hittills fört fram.

Min egen uppfattning är att de troliga inkomstökningarna inte väger upp den ökade risken för mycket hög arbetslöshet vid enstaka tillfällen

Lars Calmfors, DN Debatt 5/7 2003


Du ledde den EMU-utredning som 1996 kom fram till att Sverige inte var moget för EMU.  Är vi det i dag?


"Ja, det tycker jag. De flesta av de villkor som vi ställde upp i utredningen, bland annat minskning av arbetslösheten, en sanering av statens finanser och ett förbättrat opinionsläge, har infriats. Jag anser dock fortfarande att det ekonomiskt sett är en nackdel för Sverige att gå med i EMU, men de politiska fördelarna överväger.

Personligen är jag för en EMU-anslutning."

DI 21/1 2003Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Sju chefsekonomer med delade meningar (2,5 eller 2,25)

Röd Öppning - Red Opening

Niklas Ekdal, bunkergängets apologet