Mattias Svensson: Euron löser inte våra problem

Jag hoppades att ett svenskt nej till euron skulle kunna öppna EU för tanken att syftet med samarbetet är att öka friheten i medlemsländerna, inte antalet beslut på överstatlig nivå.

Riksbankens oberoende politik har, åtminstone de senaste tio åren, inte tjänat oss väl.

I EU har överstatligheten fortsatt att växa

Den utvecklingen har varit lika obekymrad av Sveriges nej till euron, som av andra medlemsländers nej i folkomröstningar om konstitutionella förändringar och till och med av Storbritanniens val att lämna unionen.

Eurons entusiaster har plockat upp senare års sjunkande svenska kronkurs gentemot euron. Växelkursen är dock ett svagt argument för att gå med nu. Det skulle innebära att vi låste fast oss vid dagens låga växelkurs. 

Alternativt att vi låser oss vid en högre växelkurs, som vi med en mycket högre ränta försöker försvara, en väg vi prövade upp till 500 procents ränta den dramatiska hösten 1992.

De halvkvädna argumenten för euron är för det första att valutan i alla fall har överlevt, och för det andra att det skulle vara oerhört kostsamt för ett land som gått med att lämna euron. I övrigt konstaterar Wyplosz att euroområdet trots en stabilitets- och tillväxtpakt inte uppnått någotdera

Efter pandemin är euroländerna mer skuldsatta än någonsin. Italiens till närapå 160 procent. Klyftan har därmed vuxit ytterligare till fiskalt ansvariga länder som Nederländerna, Tyskland och Finland.

Som nationalekonomerna Lars Jonung och Fredrik NG Andersson visar i senaste numret av Ekonomisk Debatt (5/23) är det främst senare års penningpolitiska expansion, mitt i en högkonjunktur, som har sänkt kronan.

 Lösningen på det problemet är en klokare svensk penningpolitik framöver.

Mattias Svensson SvD 6 september 2023


Den svaga kronan beror på Riksbanken


Fredrik NG Andersson och Lars Jonung DI 5 september 2023
Charles Wyplosz ”The euro is fragile; that’s OK”.

The euro is fragile; that’s OK (sieps.se)


They have their own central banks that can act as lender in last resort and therefore have no need for ECB intervention.


The commission is making a grave mistake when it proposed an EU solution for a EZ problem.   EZ EuroZone

Charles Wyplosz, Vox, 17 September 2012

Englund: Den som har en egen sedelpress behöver ingen bankunion (englundmacro.blogspot.com)


Die Sowjetische Besatzungszone (SBZ;

https://de.wikipedia.org/wiki/Sowjetische_Besatzungszone


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Sju chefsekonomer med delade meningar (2,5 eller 2,25)

Röd Öppning - Red Opening

Niklas Ekdal, bunkergängets apologet