Leta i den här bloggen

2011-07-25

Johanna Möllerström, Harvard och Hoover

På sina ställen, inte bara i Sverige, förefaller nyliberalismen har muterat till ny-hooverism.

Ett exempel är ett inlägg i SvD, av Johanna Möllerström, den 24 juli 2011

- När krisen slog till mot USA valde man en väg kantad av mestadels temporära lösningar i form av en extrem penningpolitik och rekordstora finanspolitiska stimulanser.
- Det faktum att USA nu brottas med ett skuldberg motsvarande nästan hela landets bruttonationalprodukt visar att den strategin har misslyckats, skriver hon utan att till synes ha övervägt vad som hade hänt om inte snart sagt alla regeringar i västvärlden, tillsammans med Kina, hade satt in stimulanserna när världsekonomin hotade att implodera.

Det är en allvarlig brist. Det är en förvånande brist av en skribent från Harvard.

- För det är sparande som är nyckeln. Skuldberg kan inte demonstreras bort.

Den enda lösningen är att få fart på ekonomin samtidigt som man håller inkomsterna större än utgifterna, skriver hon uppenbart glad över att ha funnit The Holy Grail.

Jaha, och hur hade hon tänkt sig att det skulle gå till?

Läs mer detta på mina sidor om Leverage och Stabiliseringspolitik och Rebalancing..


Den andra artikeln är av Nima Sanandaji och Anders Ydstedt från den borgerliga tankesmedjan Captus, SvD Brännpunkt, 22 juli 2011


- Under senare år har USA utfört ett experiment som besvarar en av de viktigaste frågorna inom politiken: Är det klokt att med hjälp av statliga stimulanser få fart i ekonomin?
- Problemet är att forskning och erfarenhet visar att denna politik inte fungerar, skriver de.

Det är nedslående, tycker jag, att borgerliga tankesmedjor skall föra oss tillbaka till Hoover.

Snart kommer det väl hyllningar till Sarah Palin 

Inga kommentarer: