Leta i den här bloggen

2011-07-14

Göran Persson: Vi går mot en europeisk federation

"Om vi vill behålla euron måste vi koordinera skattepolitiken i Europa.
Vi går mot en europeisk federation. Det kanske ligger 30 år bort, men det är inte lång tid när vi talar om den här typen av stora förändringar",

Han undviker att direkt svara på frågan om han, som Göran Persson tror på en gemensam europeisk skattepolitik.

"Jag tror att vi får se ett ökat tryck på att de europeiska länderna tar ett gemensamt ansvar för kapitalisering av banksystemet", nöjer han sig med.

"Jag tror att Sverige blir medlem om EMU löser sina problem.
Jag har sett så många exempel på kostnader för att stå utanför. Kom ihåg att det handlar om våra huvudexportmarknader. Just nu finns en osäkerhet om framtida reglering och konstitutionella diskussioner, men det kommer att lösas. Vi kommer att bli medlemmar det är jag övertygad om", sa Göran Persson.

Dagens Industri 14 juli 2011


Persson: Nej till EU-federation
Dagens Nyheter 2003-01-19 


- Jag vill inte ha en federativ utveckling. Svenska folket har inte gått med i en federation.
EMU kan mycket väl komma att kräva en europeisk finanspolitik. En sådan är inte möjlig att utveckla, om den ska vara kraftfull, utan att man också bygger upp europeiska, gemensamma politiska organ.
Då växer det federativa inslaget i EU fram. Den diskussionen är det centrala i EMU-sammanhanget.

Göran Persson i Veckans Affärer 1997-10-20

Om man ställer mig inför valet mellan överstatlighet och mellanstatlighet så väljer jag mellanstatlighet för det är det enda som har folkets stöd i Nordeuropa.

Göran Persson i SvD 2000-10-15
www.nejtillemu.com/goranp.htm#villinte

Logiken i det hela rör sig i federativ riktning... Sch! säger Kohl åt mig när jag tar upp det.
Göran Persson och EMU

Inga kommentarer: