Leta i den här bloggen

2011-07-09

Maktkamp mellan Europaparlamentet och Stats- och regerinscheferna

Vid sitt framträdande hos SNS, som finns att se på SvT-play eller så, talade Göran Persson om Europaparlamentets växande maktambitioner.

Man måste behandla dem artigt och med respekt, annars blir det låsningar, ungefär så sade Göran Persson, som uppskattat sina möte med de andra Stats- och regeringscheferna i Det Europeiska Rådet.

Många medlemmar i Europaparlamentet är av typ Gunnar Hökmark och inbillar sig att dom har något folkligt mandat bara därför att dom är valda av sina folk.

Här står jag och Göran Persson på samma sida om barrikaden.

- Som en röd tråd genom allt han /Göran Persson/ säger löper ett mycket tydligt ställningstagande: efter sex år i EU:s högsta ledning tror den svenske statsministern inte på ett mer federalt Europa.

Han ser som sin roll i framtidsdebatten att hålla medlemsländernas fana högt mot "de starka advokater med höga röster" som vill stärka de överstatliga organen i Bryssel, parlamentet och kommissionen.

- Ett av de avgörande argumenten för mig mot en federal utveckling är att jag inte tror att det kommer att gå att skapa ett europeiskt parlamentet som kommer att upplevas som legitimt som lagstiftare av folkflertalet i Europa, säger Göran Persson, ett uttalande som kommer att reta åtskilliga.

Det kunde man läsa i Dagens Nyheter 2003-01-19

Nu har det hettat till i kampen mellan Rådet och Parlamentet.

Nyligen fick Rådet igenom sin fiffiga fördragsändring utan att den gjordes i stipulerad ordning. Men parlamentet gick med på detta först efter det att man enats med Rådet om att "Varje ytterligare ändring av EU-fördraget bör genomföras enligt det ordinarie översynsförfarandet."

Läs om det här

Parlamentet har fått med sig den snart avgångne Trichet i kampen.

Steg för steg skall de införa federalism, men helst utan att basunera ut det på gator och torg.

Parlamentet bör vara hobbyverksamhet för politiker som Gunnar Hökmark.

Annars blir det Europas Förenta Stater.

Vad säger Svenska Dagbladet?

Inga kommentarer: