Leta i den här bloggen

2011-07-11

Vem säger detta?

"Vi säger bestämt nej till ett svenskt medlemskap i EMU. 

Sverige gynnas av att bedriva en självständig penningpolitik. Vi kan idag se allvarliga ekonomiska problem för flera länder som delvis beror på valutaunionen. 

EMU-området är inte ett optimalt valutaområde och att Sverige idag har sunda statsfinanser kan förklaras till stor del med att vi stått utanför EMU och kunnat bedriva en självständig penningpolitik."

Det är ett riksdagsparti.


Ledtråd: Det är inte moderaterna, folkpartiet, centerpartiet, kristdemokraterna eller socialdemokraterna.


Visst är det skandal att dessa partier samtliga har hamnat fel både i sak, se ovan, och i strid med folkmeningen.


- Om en folkomröstning om euron hade hållits i maj i år skulle cirka
64 procent av svenskarna ha röstat nej och bara 24 procent skulle ha röstat ja.
Cirka 12 procent uppger att de är osäkra, enligt SCB, juni 2011.


Dessa partier förlorade som bekant även folkomröstningen om EMU.

Visst är det skandal att dessa partier lämnat fältet fritt för Du-vet-vad.

Inga kommentarer: