Det är kostnadsläget, stupid. Mohamed El-Erian, Pimco, och Tomas Lundin, SvD Näringsliv, är ense

De flesta av oss minns, eller bör minnas, hur den svenska regeringen, ledd av Carl Bildt, lade fram åtstramningspaket efter åtstramningspaket, likt Grekland, Irland, Italien, Spanien och Portugal i dag.

Det slutade med 500 procents ränta och Bildts berömda misslyckande som gav oss en flytande växelkurs.

Krisländerna inom eurozonen (EZ som den ibland kallas) har inte bara stora skulder och underskott i sina statsfinanser. De har också en felaktig kostnadsnivå.

Om man inte kan låta sin valuta falla, vilket man inte kan i EZ, eftersom man inte har en egen valuta, är den sedvanliga devalveringsvägen stängd. Då får man i stället göra vad som ibland kallas en intern devalvering, sänka lönerna i nominella tal, lönesänkningar.

Sverige gjorde ett misslyckat försök med detta i Ådalen 1931.

Tyskland lyckades bättre med något liknande i början av 2000-talet.

Men hur skall man få till stånd lönesänkningar i Portugal, Irland, Italien, Grekland och Spanien?

Tomas Lundin skrev nyligen:
- Ska eurozonen räddas måste samtidigt konkurrenskraften i Sydeuropa höjas. I annat fall är miljardstödet bara ett plåster på såret. Fallande världsmarknadsandelar, sjunkande produktivitet och arbetskraftskostnader som i åratal har stigit snabbare än snittet i Eurozonen kännetecknar inte bara Grekland utan delvis också Italien och Portugal.

- Att detta inte går ihop med en valuta som man delar med Tyskland eller Nederländerna vet alla.

Läs mer här

Mohamed El-Erian, vid världens största obligationsfond Pimco, har i Financial Times pekat ut vad man bör göra.

Om det inte är möjligt att skapa en "fiscal union", kodordet för en federal stat med medlemsländerna som provinser, vilket han inte tror är möjligt, föreslår han att ett land i svårigheter skall ta Time Out ("a sabbatical") från Euron "in order to regain the policy flexibility needed to restore competitiveness".

Read El-Erian here

Det vore bra för folken i  Portugal, Irland, Italien, Grekland och Spanien.

Det vore dåligt för ledarna i EZ. Det skulle ju visa att tanken med euron var fel från början.

Det får mig att tänka på ett samtal jag hade med Klas Eklund.:

"Nu 1998-10-01 tycker jag tiden är mogen att berätta vad Klas Eklund sade till mig på Grev Turegatan en dag hösten 1992.

Jag hade hävdat att kronförsvaret borde uppges.

- Men Rolf, det går ju inte. Då måste alla avgå, sade Klas."

Likadant är det med makthavarna i eurozonen nu.

De vill inte avgå. Hellre låter de folken lida i Portugal, Irland, Italien, Grekland och Spanien.

Men makthavarna i EZ borde dra lärdom om vad som hände i Sverige. Kronkursförsvaret misslyckades, men ingen avgick.

Om det skrev Barbro Hedvall:

- Vi har en väldigt dålig ansvarskultur i svensk politik. Det mest flagranta exemplet är kronfallet i november 1992. Och så kallade man detta ett misslyckande och alla satt kvar. Det menar jag var ett stort moraliskt haveri
Läs mer av Barbro Hedvall i Filosofiska Rummet, 29/10 2006


PIMCO, Wikipedia


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Sju chefsekonomer med delade meningar (2,5 eller 2,25)

Röd Öppning - Red Opening

Niklas Ekdal, bunkergängets apologet