Leta i den här bloggen

2011-07-31

Sverige värre än Tea Party, överskottsmål, kritiserat av Urban Bäckström


Överskottsmålet för budgeten bestämdes på ad hoc-mässiga grunder
Srategin bygger på att vi arbetar med underskott som är betydligt större än vad EU:s stabilitetspakt tillåter

Urban Bäckström DN Debatt 22/1 2007


Urban Bäckströms utspel om att ta bort överskottsmålet

P J Anders Linder, SvD 28/1 2007


Organisationen Svenskt Näringsliv har låtit de tre ekonomerna Ulf Jakobsson, Jan Herin och Anders Rydeman analysera det s k offentliga överskottsmålet på 2 procent av BNP över en konjunkturcykel.
Resultatet presenteras i en läsvärd rapport med titeln Överskottsmålet - en kritisk granskning.

Kring denna rapport har SN:s VD Urban Bäckström också skrivit en debattartikel
Danne Nordling 24/1 2007

Är det inte isället så att ett överskott möjligen kan motiveras kortsiktigt som ett sätt att under en lågkonjunktur kunna vidta en större stimulans utan att underskrida EU:s gräns på 3 procent av BNP i form av underskott?


Överskottsmålet bör behållas och dess roll stärkasFinansdepartementet

Pressmeddelande 1 februari 2010

Inga kommentarer: