Leta i den här bloggen

2023-03-11

Men historien fortgår Svante Nordin

Präglas västs historia och demokratisyn av traditioner, praxis och gradvisa reformer?

Eller tolkas den som posthistorisk och utopisk där det förflutna förnekas?

Artikeln bygger på ett anförande som författaren höll vid Ax:son Johnsonstiftelsens seminarium ”Perspectives on Iconoclasm” den 9 februari 2023. Texten publiceras också i den kommande antologin Ikonoklasm: förkastandet av det förflutna / Iconoclasm: Rejecting the Past (Bokförlaget Stolpe).

Axess 

https://www.axess.se/artiklar/men-historien-fortgar/Inga kommentarer: