Leta i den här bloggen

2023-01-02

Oscar Engelbert tog återigen kontrollen över Oscar Properties

Oscar Properties har bland annat en säkerställd obligation om 710 miljoner kronor som löper ut i april i år. 

I kvartalsrapporten för det tredje kvartalet 2022 framgår det i vd-ordet att obligationen till viss del refinansieras med banklån och via avyttringar. Osäkerheten kvarstår kring hur hela lånet ska hanteras. 

Resten av bolagets obligationer behöver refinansieras under andra halvåret 2024.

Dagens kursuppgång känns motiverad.

Mikael Olsson DI 2 januari 2023

https://www.di.se/nyheter/grundaren-aterkomst-som-storsta-agare-vacker-hopp/


Inga kommentarer: