Leta i den här bloggen

2021-11-02

En ny riksbankslag Prop. 2021/22:41 02 november 2021

Europeiska centralbanken (ECB) och Riksbankens direktion anser att  regleringen av Riksbankens grundläggande uppgifter i regeringsformen  bör utformas på samma sätt som i unionsrätten.

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2021/11/prop.-20212241/


Förslag om en ny riksbankslag, Finansdepartementet 28 maj 2021

https://englundmacro.blogspot.com/2021/05/forslag-om-en-ny-riksbankslag.html


Inga kommentarer: